Today October 3, 2023

โรคกรดไหลย้อน สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกัน

โรคกรดไหลย้อน สาเหตุ อาการ และการวิธีการป้องกัน

โรคกรดไหลย้อน สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกัน 

โรคกรดไหลย้อน สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกัน กรดไหลย้อน โรคยอดฮิตของวัยทำงาน ที่หลายคนมัก จะประสบปัญหานี้ ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกาย และนำมาซึ่งโรคอื่น ๆ อีกด้วย

โรคกรดไหลย้อน คืออะไร ?

โรคกรดไหลย้อน เป็นภาวะการย้อนกลับ ของน้ำย่อย กรด และอาหาร ที่อยู่ในกระเพาะอาหาร ขึ้นมายังหลอดอาหาร ปกติหลอดอาหาร จะมีหูรูดที่คอยบีบรัด สิ่งที่อยู่ในกระเพาะ ไม่ให้ย้อนกลับขึ้นมาได้ ซึ่งในคนที่ เป็นกรดไหลย้อน หูรูดจะเสื่อมสภาพ บีบรัดได้ไม่ดี ทำให้สิ่งต่าง ๆ นั้น ย้อนกลับขึ้นมาได้

อาการ..โรคกรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกัน

การย้อนกลับของ น้ำย่อย กรด และอาหาร ในกระเพราะอาหาร ขึ้นมายังหลอดอาหาร ผ่านหูรูดที่ 1 จะมีอาการ แสบร้อนยอดอก เรอเปรี้ยวหรือขย้อน ออกมาหลังทานอาหาร

การย้อนกลับของ น้ำย่อย กรด และอาหาร ในกระเพราะอาหาร ขึ้นมายังลำคอ ผ่านหูรูดที่ 2 จะมีอาการจุกในคอ เสียงแหบ ไอไม่ทราบสาเหตุ รู้สึกเหมือน มีเสมหะเล็กน้อย

สาเหตุ..โรคกรดไหลย้อน และวิธีป้องกัน

โรคกรดไหลย้อน สาเหตุ อาการ และวิธีการป้องกัน

เกิดจากความอ้วน และพฤติกรรม การทานอาหาร โดยกินแล้วนอนทันที และกินมากเกินไป ป้องกันได้โดย ควบคุมน้ำหนัก ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ กินในปริมาณที่พอดี กินอิ่มแล้วควร รอให้ย่อยก่อน อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ไม่ควรนอนทันที

admin

admin

Top