Today October 3, 2023

ระวังโรคไข้เลือดออก ภัยเงียบที่มากับฝน !!! วิธีการป้องกัน และอาการของโรค

ระวังโรคไข้เลือดออก

ระวังโรคไข้เลือดออก โรคอันตราย ที่มากับฤดูฝน !!!

ระวังโรคไข้เลือดออก แน่นอนว่าฤดูฝนแบบนี้ มักจะมีหลายสิ่ง ที่มาพร้อมกับฝน ไม่ว่าจะเป็น โรคภัยต่าง ๆ สัตว์มีพิษ น้ำท่วม และอื่น ๆ อีกมากมาย และรวมไปถึง โรคไข้เลือดออก ที่คร่าชีวิตผู้คน ไปไม่น้อยเลยทีเดียว ทุกคนจึงควร ที่ต้องระมัดระวัง รู้เท่าทันและป้องกัน โรคไข้เลือดออก ไม่ให้แพร่กระจาย และก่อเกิดเป็น ปัญหาสุขภาพ ที่ร้ายแรงตามมา

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

เกิดจากการโดน กัดของยุงลายที่มี เชื้อไวรัสเดงกี ( dengue virus ) ทำให้ติดเชื้อ และป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

ระวังโรคไข้เลือดออก

อาการของโรคไข้เลือดออก

หลังจากที่โดนยุงลายกัด 5 – 7 วัน

-จะเริ่มมีไข้สูง

-ในผู้ป่วยบางราย ก็จะมีอาการ ปวดศีรษะ ปวดเบ้าตา ปวดเมื่อยตามร่างกาย

หลังจากมีไข้ 2 – 3 วัน

-ผู้ป่วยจะเริ่ม มีเลือดออกตามที่ต่าง ๆ เช่น เลือดออกเป็นจุดเล็ก ๆ ตามตัว เลือดกำเดาไหล เลือดออกตามไรฟัน

-บางรายอุจาระเป็นสีดำ เพราะมีเลือดออก ในระบบทางเดินอาหารด้วย

หมายเหตุ : อาการที่แตกต่าง ในการสังเกต ระหว่างโรคไข้หวัด และโรคไข้เลือดออก ก็คือโรคไข้เลือดออก จะไม่มีน้ำมูก และไม่มีอาการไอ

ระวังโรคไข้เลือดออก

ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออก

โรคนี้สามารถ รักษาให้หายได้ แต่บางรายก็ เข้าสู่ระยะรุนแรง โดยสังเกตจากอาการ หลังมีไข้สูง 4 – 5 วัน มีเลือดออกตามร่างกาย คลื่นไส้อาเจียน ปัสสาวะน้อยลง และมีเลือดออกตามร่างกาย หากมีอาการเหล่านี้ ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน !!

ทางที่ดีเราควร ป้องกันไว้ตั้งแต่แรก โดยการกำจัด แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กำจัดแหล่งน้ำขังต่าง ๆ ใช้ยากันยุง หรือเลี่ยงการอยู่ บริเวณ ที่มียุงลายจำนวนมาก

admin

admin

Top