Today February 26, 2024

ประโยชน์การฟังเพลง สายฟังเพลงทั้งหลาย ควรรู้ว่าว่าการฟังเพลงให้อะไร มากกว่าความผ่อนคลาย

ประโยชน์การฟังเพลง

ประโยชน์การฟังเพลง หันมาทางนี้ครับ สายฟังเพลงทั้งหลาย หันมาอ่านตรงนี้กัน รับรองได้ว่า ยิ้มแย้มแก้มปริกันแน่ 

ประโยชน์การฟังเพลง สวัสดีครับผู้อ่านที่น่ารัก ช่วงนี้ทุกคน เป็นอย่างไรกันบ้างครับ หวังอย่างยิ่งว่า ทุกท่านผู้อ่านคงสบายดี เห็นหัวข้อแล้ว ผู้อ่านที่น่ารัก กำลังทำอะไรกันอยู่ครับ

หลายคนคงเคยฟังเพลง และคงมีเพลงที่ชอบ เคยสงสัยกันไหม ทำไมคนเราต้องฟังเพลง ทำไมมีเพลงที่ชอบ การฟังมีประโยชน์อย่างไร แล้วการฟังเพลงมีประโยชน์อย่างไร

เราคงต้องมาเริ่มที่ ประโยชน์ของการฟัง การฟังเป็นเรื่องสำคัญ จากประสบการณ์ เท่าที่ผมเคยเจอมา การฟังเป็นเรื่องจำเป็นมาก จนสามารถทำให้ ใครอีกหลายคน ประสบความสำเร็จได้

ผมจึงหาข้อมูล มาบอกเล่าเกี่ยวกับ การฟังมีประโยชน์ คือจะช่วยให้ การพูดสมบูรณ์ ได้รับความรู้ เกิดความเพลิดเพลิน เปลี่ยนทัศนคติ เกิดวิจารณญาณ และเกิดปฏิภาณไหวพริบ

จากที่กล่าวมานั้น เราก็เห็นได้ว่า การฟังเป็นเรื่องจำเป็น และสำคัญอย่างมาก ต่อการดำเนินชีวิต ทั้งเพื่อการเรียนรู้ ทั้งเพื่อการทำงาน และเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน

ประโยชน์การฟังเพลง

ประโยชน์การฟังเพลง จะทำให้ผู้ฟังที่ดี หรือผู้ที่อยากฟังเพลง

หลักการฟังเพลง จะเป็นเทคนิค หรือหลักการสอน เพื่อให้ผู้ฝึกฟัง เกิดความรู้ความเข้าใจ ในทักษะการฟัง และเกิดความเข้าใจ ในขณะที่ปฏิบัติจริง และทำให้เกิดประโยชน์การฟังเพลง 

การฟังเพลงมีหลัก ที่จำเป็นต่อการ ที่จะต้องใช้ทักษะ หรือความสามารถที่เรียนรู้ จะกล่าวโดยสรุปคือ

ข้อที่หนึ่งคือ ทำให้ผู้ฟัง มีความซาบซึ้ง ในขณะมีการฟังเพลง

ข้อที่สองคือ ทำให้ผู้ฟัง รู้จักชื่อผู้ประพันธ์ และผู้ขับร้อง

ข้อที่สามคือ ทำให้ผู้ฟัง เกิดทักษะการตีความ ในความหมายของเพลง

ข้อที่สี่คือ ทำให้ผู้ฟัง รู้ว่าบทเพลง มีความสอดคล้อง กับจังหวะทำนอง

ข้อที่ห้าคือ ผู้ฟังฟังเพลง ด้วยความตั้งใจ จะทำให้ผู้ฟังเอง สามารถวิเคราะห์เพลงได้ถูกต้อง

ข้อที่หกคือ ทำให้ผู้ฟัง มีและเกิดความซาบซึ้ง ในขณะฟังเพลง

หลักการฟังเพลง ต้องใช้กระบวนทาง จิตวิทยา การฟังเพลง เข้ามามีส่วนช่วยด้วย

ในการฟังเพลง ที่เราดำเนินอยู่ ในชีวิตประจำวันนั้น ประโยชน์การฟังเพลงเราพอเข้าใจ แต่บางคนอาจเคยได้ยิน ในเรื่องการใช้ เพลงในการบำบัด หรือการเยียวยา อาการบางอย่าง

เมื่อเป็นเช่นนั้น ในการเขียนเพลง ต้องใช้จิตวิทยา มีลักษณะเหมือนกับ การศึกษาของ ปัจจัยทางจิตวิทยา เป็นปัจจัยในการตั้งค่า ให้เพลงแตกต่างกัน ซึ่งผู้แต่งเอง ต้องการสื่อสาร ไปยังผู้ฟัง

ในปัจจุบันนี้ ผู้คนทั่วไปนั้น ได้ยินเสียงดนตรี ที่มีอยู่ใน ชีวิตประจำวัน และดนตรีนั้น อาจส่งผลกระทบ ต่อผู้ที่ฟัง ในหลายรูปแบบ ที่มีผลต่อ สุขภาพ ที่เป็นทั้งทางร่างกาย และทางจิตใจ

ประโยชน์การฟังเพลง

อย่างเช่นการควบคุมอารมณ์ การปรับความรู้ การแสดงความเข้าใจ โดยควบคู่ไปกับ วิธีในการแสดงออก ผลกระทบเหล่านี้ 

ความรู้สึกในการฟังเพลง จะเป็นปัจจัย ที่จะทำให้เกิด ประโยชน์การฟังเพลง

ในขณะที่ฟังเพลง แล้วเราทำสิ่งอื่น ไปด้วยพร้อมกันนั้น จะก่อให้เกิด มีสมาธิในการทำงาน ได้จริงก็ต่อเมื่อ ผู้ฟังคนนั้น ได้รับฟังเพลง ในขณะที่ตนเอง เกิดอาการคิดฟุ้งซ่าน

เมื่อได้ฟังเพลง สักช่วงระยะหนึ่ง จะทำให้จิตใจ เกิดการผ่อนคลาย สามารถช่วยให้เรา โฟกัสกับสิ่งที่สนใจได้ดีขึ้น ช่วยพัฒนาสมอง

การฟังเพลงนั้น จะทำให้สมองซีกซ้าย และสมองซีกขวา เกิดทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องจากเสียงเพลง จะทำให้ผู้ฟัง มีความรู้สึก ที่ได้ปลดปล่อย มีการสร้างจินตนาการ

เกิดการแสดงความคิดออกมา นั่นเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้สมองซีกขวา ได้รับการกระตุ้น เพื่อให้ทำงาน และยังช่วยให้ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงาน ของสมองซีกซ้ายอีกด้วย

การฟังเพลงที่หลายคนชอบ ทำให้เรารู้สึกเพลิดเพลิน บางคนอาจจะไม่รู้ ถึงความสามารถของทักษะ การฟังเพลงนี้ ช่วยเราได้อีกหลายอย่างด้วย มีดังต่อไปนี้

ข้อดีข้อที่หนึ่ง ฟังเพลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในขณะออกกำลังกาย เพลงจังหวะสนุก ช่วยทำการกระตุ้น ระบบไหลเวียนเลือด ทำให้หัวใจแข็งแรง และช่วยสร้างแรงกระตุ้น ขณะการออกกำลังกายด้วย

ข้อดีข้อที่สอง ฟังเพลงเพื่อผ่อนคลาย จากอาการเครียด เพราะเพลงมีผล ทางจิตวิทยาต่อร่างกาย และเพิ่มพลังบวก ลดความกดดัน และความวิตกกังวลได้ ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย สภาพจิตใจดีขึ้น

ข้อดีข้อที่สาม ทำให้หลับสบาย คุณภาพการนอนดีขึ้น ทำให้สมองผ่อนคลาย สามารถนอนหลับได้ดี เสียงเพลงช่วยปรับคลื่นสมองได้ ดนตรีบรรเลง ไม่มีเสียงร้อง ควรเป็นเพลงคลาสสิค จะช่วยให้การเต้นของหัวใจลดลง ทำให้หลับดีขึ้น

ข้อดีข้อที่สี่ ฟังเพลงแล้วมีสมาธิ ในการทำงาน ทำให้จิตใจ จดจ่ออยู่กับเพลง ช่วยให้โฟกัสกับสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ตรงหน้ามากขึ้น

ข้อดีข้อที่ห้า ฟังเพลงช่วยให้สมอง เกิดการพัฒนา สมองซีกซ้ายและซีกขวา ทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะเสียงเพลง จะช่วยให้ผู้ฟัง เกิดจินตนาการ

การฟังหรือฟังเพลง ในรูปแบบใดกัน ที่จะสามารถเป็น โทษของการฟังเพลง 

เมื่อมีการฟัง หรือฟังเพลง ที่เป็นความเชื่อ ของใครหลายคน ที่มักกล่าวว่า ประโยชน์การฟังเพลง แต่ในการฟังเพลง ถ้าเราฟังโดย ไม่ได้สนใจว่า วันและเวลา ในการฟังหรือฟังเพลงนั้น

จากที่รู้กันดี การทำสิ่งใดนั้น ถ้ามากเกินไป มักเกิดผลเสีย กับคนที่ฟัง หรือปฏิบัติอย่างแน่นอน ผู้เขียนจึงคิดว่า ควรจะมีการพูดถึง แง่ของโทษของการฟังเพลง ไว้ให้ผู้อ่าน ได้รับรู้ไว้ด้วย

ข้อที่หนึ่งคือ ทำให้ผู้ฟัง ที่คร่ำเคร่งกับ การฟังเพลง มากจนเกินไป อารมณ์แปรปรวนง่าย ในคนที่มีความกังวลง่าย และหงุดหงิดง่าย

โดยเฉพาะในวัยรุ่น ที่เป็นวัยที่กำลัง มีฮอร์โมนพลุ่งพล่าน เป็นของเดิมที่มี เป็นคนที่ยังฟังเพลง เป็นนิสัยในชีวิต ก็มีแต่การฟังเพลง ในทุกอากัปกิริยา

นั่นหมายความว่า เรากำลังฝึกอารมณ์ ของตัวเราเองให้เก่งขึ้น มันก็อยู่นอกการควบคุมมากขึ้นเรื่อย

ข้อที่สองคือ เมื่อฟังเพลงซ้ำเพลงเดิม เกิดความรู้สึกว่า ตัวเองนั้นด้อยค่าลง ที่เคยกล่าวมาแล้ว ในเนื้อเพลงแต่ละเพลง จะมีการแทรกจิตวิทยาไว้

ขณะที่เราฟังเพลงเศร้า ซ้ำกันหลายรอบ ก็จะทำให้เรา ได้ย้ำเนื้อเพลง ที่เศร้านั้นเข้าไปในใจ และสมองของเรา เมื่อฟังซ้ำไปมา

จะคล้ายกับการบอก ให้เราอยากทำตัว ให้เหมือนในมิวสิกวิดีโอ อย่างเช่น ออกมาวิ่งตอนฝนตก เปิดน้ำฝักบัว เอามารดหัวตัวเอง การทรุดตัวลง กับพื้นห้องน้ำ

หรือบางคนออกไปนั่งชายหาด เพื่อระลึกถึงแฟนเก่า น้ำตาคลอเบ้าอะไรเงี้ย คือไม่ได้ดูถูก ความรู้สึกใคร แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริง นั้นคือเราเชื่อเพลง ที่เราฟังแล้ว ในที่สุดแล้ว เราจะเหมือนโดนสะกดจิต

ข้อที่สามคือ การยึดติดอยู่กับอดีต เวลาเราอกหัก เราจะเลือกเพลงเศร้า และในเนื้อเพลง ส่วนใหญ่มักจะ พูดแต่เรื่องที่เกิดในอดีต จึงทำให้เรา ถูกกระตุ้นให้จำได้ เมื่อได้ยินเพลงเศร้านั้น

เพลงบางเพลงนั้น ให้ความรู้สึก ที่เข้ากับอดีตของเราพอดี เมื่อเพลงไปกระตุ้น ความรู้สึกของเรา ที่อยู่ในอดีตขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องที่ร้าย เรามักจะคิดขึ้นมาอีก

ประโยชน์การฟังเพลง

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ เนื้อหาที่ผมหามานี้ อาจจะดูเครียดไปหน่อย แต่รับรองว่า อ่านไปแล้ว เป็นการสนับสนุนแน่นอนว่า การฟังเพลงเป็นประโยชน์ ต่อผู้ฟังแน่นอน

แต่การทำกิจกรรมใด ขอให้คำนึงถึง ความพอเหมาะพอดี เราก็จะอยู่ในโลกนี้ ในสังคมนี้ ได้อย่างมีความสุขครับ ชอบเนื้อหาแบบนี้ ติดตามเราต่อไปนะครับ ยังมีข่าวที่อน่าสนใจอย่าง ข่าวฮอลลีวูด ให้คุณได้รู้เกี่ยวกับ วงการมายาระดับโลก และในวันนี้ผมขอลาไปก่อน สวัสดีครับ

เขียนโดย FateNama

admin

admin

Top