Today October 3, 2023

นมแม่ดีที่สุด เด็กทารกจะได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์อะไรบ้างจากน้ำนมแม่ ?

นมแม่ดีที่สุด

นมแม่ดีที่สุด เด็กทารกที่ได้ดื่มน้ำนมจากอกแม่เป็นประจำ ก็จะได้รับภูมิคุ้มกันสำคัญซึ่งถูกถ่ายทอดโดยสายเลือด

นมแม่ดีที่สุด

นมแม่ดีที่สุด ในปัจจุบันนี้ความรู้ทางด้านโภชนาการเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งทุกคนก็ต่างรู้กันดีว่า การที่เด็กทารกแรกเกิด ได้มีโอกาสดื่มน้ำนมของแม่ อยู่เป็นประจำนั้น ก็เท่ากับว่าเขาได้รับสารอาหาร ซึ่งจะแปรเปลี่ยนเป็นภูมิคุ้มกัน ที่สำคัญของร่างกาย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสเสี่ยง ที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ในเด็กทารกได้เป็นอย่างดี แม่กินอะไรลูกได้อย่างนั้น โดยเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุข ข่าวบันเทิง ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

โดยหลังจากที่เสร็จสิ้น การประชุมทางวิชาการ เรื่องนมแม่แห่งชาติครั้งที่ 8 ภายใต้คำปฏิญาณที่ว่า ” เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีนมแม่อย่างยั่งยืน ” ( Step up Breastfeeding , Support and Sustain ) ซึ่งได้กล่าวถึงประโยชน์ของน้ำนมแม่ว่า ในแต่ละหยดนั้น เปรียบเสมือนกับวัคซีนชั้นเยี่ยม ที่จะช่วยบำรุง สุขภาพ ของเด็กทารกแรกเกิดให้มี ความแข็งแรงห่างไกลจาก โรคสารพัดชนิด

อีกทั้งยังมีสารอาหารที่สำคัญ ซึ่งไม่สามารถจะหาได้จาก อาหารประเภทไหนของมนุษย์ซึ่ง การเลี้ยงดูเด็กทารกแรกเกิดด้วยน้ำนมแม่ก็ยังเป็น การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ตามแนวทางของ การเลี้ยงลูกด้วย แม่ กรมอนามัย ระหว่างแม่กับลูก

สามารถสร้างความผูกพันทางสายเลือดได้อย่างแน่นหนา อีกทั้งช่วยประหยัดภาระ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยในสังคมปัจจุบันนี้ ก็ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก

ซึ่งในเวลานี้ทางด้านของ กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มี การรณรงค์เรื่อง ภูมิคุ้มกันจากแม่ ให้เด็กทารกแรกเกิด ได้มีโอกาสดื่มน้ำนมจากอกแม่อย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า 6 เดือน ซึ่งจากการออกสำรวจสถิติที่ผ่านมา ก็พบว่ามีเด็กทารกเพียงร้อยละ 14 เท่านั้น ที่ได้มีโอกาสได้รับสิ่งที่พวกเขา ควรจะได้รับอย่างที่ได้กล่าวมาในข้างต้น โดยตัวเลขดังกล่าวถือว่า น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง

ทางกระทรวงจึงได้วางเป้าหมายใน การรณรงค์ในเรื่องนี้เอาไว้ว่าภายในปีพ.ศ 2568 เด็กทารกไทยจะต้องได้รับโอกาสใน การดื่มน้ำนมแม่เป็นระยะเวลา 6 เดือนต่อเนื่องกัน ให้ได้ร้อยละ 50 โดยจะต้องมี การเสริมอาหารประเภทอื่นที่เหมาะสมกับวัย ไปจนกว่าพวกเขาจะมีอายุครบ 2 ขวบปี ทั้งนี้ก็เพื่อรากฐานในเรื่อง ภูมิคุ้มกัน ที่ ทารก ได้ จากแม่ ของสุขภาพที่แข็งแรง ของคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นอนาคตของชาติกันต่อไป

Artist Em

ป้ายกำกับ:

admin

admin

Top